Onze werkwijze

1

Eerst maar eens kennismaken. Meestal naar aanleiding van introducties door eigen medewerkers, soms omdat we potentiële kandidaten vinden en benaderen op basis van vacature sites of social media.

2

Daarna introduceren we onze bedrijfsvoering. In een kort (telefoon)gesprek geven we aan wie we zijn en hoe we werken. Mochten er naar aanleiding van dit korte gesprek aanknopingspunten zijn dan gaan we over tot de volgende stap.

3

Wij houden een uitgebreid interview, met nadruk op kwaliteiten, ambities en persoonlijkheid. We maken uitgebreid kennis met elkaar en bezien of er voldoende raakvlakken zijn tussen de ambities van de kandidaat en onze mogelijkheden. Natuurlijk spreken we dan ook over arbeidsvoorwaarden en maken we aan elkaar duidelijk wat we van elkaar verwachten. Wij bouwen een digitaal dossier als basis voor mogelijk introducties. 

4

In sommige gevallen worden de voorgaande stappen genomen zonder dat er direct aanleiding voor inzet is. Als dat het geval is maken wij dat vooraf kenbaar. In bijna alle gevallen ondernemen we stap 1 tot en met 3 op basis van werkelijke vragen uit de markt. Zodra zich passende werkzaamheden voordoen herbevestigen we afspraken en verwachtingen op grond waarvan een arbeidsovereenkomst opgesteld wordt. Tegelijkertijd gaan wij een overeenkomst tot opdracht aan behorende bij de voorgenomen inzet.

5

Vervolgens introduceren we de medewerker bij de potentiele opdrachtgever en begeleiden we de inzet. Na de introductie hebben we regelmatig contact om te bekijken of alles volgens verwachtingen verloopt en om af te stemmen welke mogelijkheden zich op termijn voordoen. Deze gesprekken worden gehouden met onze medewerker maar ook met de opdrachtgever. Deze gesprekken zijn cruciaal in onze bedrijfsvoering omdat zij ons inzicht geven in ontwikkelingsmogelijkheden van toepassing op onze medewerker maar ook aan de kant van de opdrachtgever.

6

Natuurlijk komt het ook voor dat we noodgedwongen afscheid van elkaar moeten nemen. Dat gebeurt in de situatie waar het werkaanbod signifcant verandert of als er geen aanknopingspunten (meer) zijn tussen aanbod en het individuele specialismen van de betrokken medewerker. In dat geval doen wij onze uiterste best alsnog een passende opdracht te vinden, maar als dat echt niet lukt gaan we met elkaar om de tafel.
We bespreken de verschillende opties en komen tot een besluit dat inhoud geeft aan de  bestaande relatie, werkbaar is voor alle partijen en de door de medewerker geleverde contributie erkent. In alle gevallen doen wij onze uiterste best en zetten ons in voor de continuiteit van werkzaamheden van de medewerker en van onze onderneming.